2007/Aug/12

ต่อไปนี้คือ แนวข้อสอบ ปรนัย ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ ทั้งหมด 70 ข้อและ แนวข้อสอบเรียงความ ผู้รวบรวมเกิดจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระบบรับตรง ผู้รวบรวมมิได้มีเจตนา ตั้งใจจะนำข้อสอบมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด แต่เผื่อวิทยาทาน แก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ ในรุ่นถัดไป ทั้งหมดนี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถรวบรวมและเผยแพร่ได้ ขอให้ทุกคนโชคดี

-

1. ด.ร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไร ?


-
2. สภานิติบัญญัติ มีทั้งหมดกี่คน


-
3. ประธานสภานิติบัญญัติ ...?


-
3. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก ....?


-
4. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ก่อตั้งปี .....?


-
5. การปกครองท้องถิ่น มีอะไรบ้าง ..... ( ให้ระวังตัวหลอกที่เค้าจะเอามาใช้ออกข้อสอบ )


-
6. ค.ต.ส. คือชื่อย่อ ของหน่วยงานอะไร


-
7. ประเทศใดบ้างที่เป็น "รัฐเดี่ยว" ... ให้จำรัฐรวม ไว้ด้วย


-
8. คณะมนตรีความมั่นคงถาวร แห่งองค์การสหประชาชาติ ( BIG 5 ) ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง ....


-
9. ข้อใดกล่าวถึงนายปรีดี พนมยงค์ ได้ถูกต้อง (ต้องไปอ่านประวัติเบื้องต้น ของท่านอาจารย์ปรีดี มาพอสังเขป )


-
10. นโยบาย 4 ป. ของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในสมัยที่ขึ้นมาเป็น นายกฯ ใหม่ๆ คือ .....?


-
11. สำนักงานเลขาธิการอาเซียน อยู่ที่ ประเทศใด .....?


-
12. รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ของปีนี้ (2549) คือใคร ...... ? (ควรจะจำของปี 2550 ไว้ด้วย)


-
13. การประชุม อาเซียน ปี 2006 จัดที่ไหน (ให้ติดตามของปี 2007 ด้วย )


-
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ ..... ?


-
15. การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบแรกของไทย.......?


-
16. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดำรงตำแหน่งอะไร ใน ครม. ชุด สุรยุทธ์ จุลานนท์...?

(หมายถึงสมัยที่ยังมีตำแหน่งน่ะ)


-
17. กระทรวงที่เกิดใหม่หลังการปฏิรูปกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2545 มีกระทรวงไรบ้าง


-

18. พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานใดที่เกิดมาใหม่


-
19. เขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำน่าน คือเขื่อน...?


-
20. ประเทศที่โปร่งใส มากที่สุดในโลก (หมายถึงว่ามีภาวะการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลก จากการสำรวจมาเลย คือประเทศ...) ใบ้ให้ว่าอยุ่แถว ยุโรป


-
21. ประเทศใด ที่ใช้ดัชนีวัดความสุข เป็นพื้นฐานของประเทศ (เอาประเทศแรกที่ใช้ก่อนเลยนะ)


-
22. กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดกี่เขต


-
23.องค์กรอิสระตาม รธน.2540 ที่ปัจจุบันขณะนี้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ (หมายถึงในสมัยที่เริ่มมีการปฏิวัติใหม่ๆ )


-
24. การจัดทำแผน(อะไรซักอย่างของราชการ) มีระยะเวลาดำเนินแผน กี่ปี


-
25. ประธาน กกต. คือใคร (ในสมัย ช่วงหลังรัฐประหารใหม่ๆ)


-
26. เลขาธิการ องค์การสหประชาชาติที่เป็นชาวชาวเอเชีย คนแรก คือ .... เป็นชาว ......? (บังคับจำ ข้อนี้ ออกเกือบทุกปี)


-
27. กล่าวถึง นาย บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ คนปัจจุบัน (ไปอ่านประวัติของเค้ามา และจำด้วยว่า ที่มาในการขึ้นมาเป็นเลขาธิการของ เค้า มาจากอะไร ) และช่วงนั้น มีบุคคลสำคัญ ที่เราควรรู้จักเพิ่มมั้ย ที่จะเข้าไปชิงตำแหน่ง เลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ ในตอนนั้นด้วย ....


-
28. นายกที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในช่วง พ.ศ. 2475-2500 ( ต้องไปอ่านประวัตินายก ฯ ช่วงวาระดำรงตำแหน่ง มาอย่างละเอียดพอสมควร )


-
29. รัฐธรรมนูญที่มีการใช้ยาวนานต่อเนื่องมากที่สุด เป็นฉบับ พ.ศ. อะไร (ต้องจำ)


-
30. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 49 มีกี่มาตรา ( ฉบับที่เค้าให้ใช้ก่อน สมัยที่ทำรัฐประหารใหม่ๆเลย )


-
40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติ และรัฐประหาร (หาถึงข้อแตกต่างของทั้ง 2 อันนี้ )


-
41. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ หลักคุณธรรม ( เป็นเรื่องด้าน บริหารรัฐกิจ เกี่ยวกับคุณธรรมในการบริหาร อันนี้ข้อสอบใช้ เซนส์ เหมือนกันในชอยส์ให้ อ่านดีดี จะตอบได้ )


-
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด อนุรักษ์นิยม


-

43. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในทางรัฐศาสตร์แล้วถือว่าเป็นการกระทำแบบใด


-
44. ผู้นำกลุ่ม อัลกอ อิดะห์ คือ ใคร ...... (ง่ายมาก)


-
45. ชาตินิยม แนวคิดนี้เกิดความนิยมและจริงจังในสมัยนายกฯ ท่านใด ?


-
46. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ของอังกฤษ (เป็นเรื่องของการเมืองของประเทศสหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ น้องต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองอังกฤษบ้าง อาทิ นายกฯ พรรคการเมือง ระบบรัฐสภา ระบบการปกครอง บริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น)


-
47. ตาม รธน. ฉบับ 2540 กำหนดไว้ว่า เรื่อง สส.-สว. อย่างไรบ้าง (บังคับจำ)


-
48. ผู้นำ มาเลเซีย ที่อยู่นานที่สุดหลังจาก มาเลเซีย ได้รับเอกราช จากอังกฤษ คือ


-
49. องค์กรที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบัน ของกลุ่มชาวมุสลิม (บังคับจำ เพราะยังน่าออก ชื่อเหมือน รายการเพลงแกรมมี่ ช่อง 5 ตอนบ่ายๆ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์)


-
50. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศพม่า ( บังคับให้อ่านมาเพิ่ม เพราะเรื่องของพม่า ยังคงน่าสนใจอยู่ทุกปี ให้ไปอ่านความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพม่า มาเพิ่มเติม ถึงระบบการปกครอง ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยสังเขป)


-
51. ผู้นำของ กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ คือ .......? (บังคับจำ)


-
52. อะไรที่ ไม่เคยมีในสมัยรัชกาลที่ 5 (หมายความว่า เค้าจะให้ชอยส์มา และถามว่า เหตุการณ์ใด ไม่ได้เกินขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อันนี้ ก็ต้องไปจำมาเพิ่ม และจำให้ดีดี )


-
53. ข้อมูลใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์


-
54. ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย มี่กี่จังหวัด(คน) ( ข้อนี้แอบหลอกนะ อ่านโจทย์ดีดี )


-
55. หลักการที่สำคัญ ของการบริหารรัฐกิจ


-
56. Public Administration เป็นนโยบายที่มีแนวคิดพื้นฐานสำคัญมาจากใคร


-
57. การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันในเรื่องใด (อันนี้ น้องต้องวิเคราะห์ชอยส์ให้ดีดี เพราะเค้าจะให้มาเปรียบเทียบ และต้องอ่านให้ละเอียด เพราะการข้อสอบแนวนี้ เป็นข้อสอบเล่นคำ)


-
58. ใครไม่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในสภานิติบัญญัติ จากตัวแทนพรรคต่างๆ (หมายถึงในสมัยที่รัฐประหารใหม่ๆ)


-
59. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9มีหลักอะไรบ้าง (น่าออกมาก)
-

60. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน (ข้อสอบจะออกเป็นชื่อหน่วยงานของรัฐ และกล่าวถึง ลักษณะของหน่วยงานนั้นๆ ให้ดูว่า ข้อใด ที่มันจับคู่มาผิด)


-
61.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับองค์กรต่อไปนี้ ( คล้ายๆ กับข้อข้างบน เค้าจะให้ ชื่อองค์กรมา และให้ลักษณะองค์กรมาด้วย ต้องอ่านดีดี เน้น พวกองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงอ่ะ เช่น apec / asean / opec ไรพวกนี้ )


-
62. Forwad Engagement เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีคนใด ( ให้จำ นโยบายเด่นๆ ของนายกฯ แต่ละคน ในแต่ละสมัยที่เค้าขึ้นดำรงตำแหน่งด้วย ตัวอย่าง นโยบาย เปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนามการค้า เป็นของ นายกชาติชาย ชุณหะวัณ )


-
63. ARF (ข้อนี้พี่จำได้ไม่เสถียร แต่อารมณ์ประมาณว่า ข้อนี้แบบ ถามเป็นเชิง ข่าว มากๆๆ เค้าถามประมาณว่า อัตราการพัฒนา อะไรซะอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ขึ้นมากี่เปอร์เซนต์ และชอยส์ ให้มาเป็