2007/Aug/12

ต่อไปนี้คือ แนวข้อสอบ ปรนัย ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ ทั้งหมด 70 ข้อและ แนวข้อสอบเรียงความ ผู้รวบรวมเกิดจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระบบรับตรง ผู้รวบรวมมิได้มีเจตนา ตั้งใจจะนำข้อสอบมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด แต่เผื่อวิทยาทาน แก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ ในรุ่นถัดไป ทั้งหมดนี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถรวบรวมและเผยแพร่ได้ ขอให้ทุกคนโชคดี

-

1. ด.ร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไร ?


-
2. สภานิติบัญญัติ มีทั้งหมดกี่คน


-
3. ประธานสภานิติบัญญัติ ...?


-
3. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก ....?


-
4. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ก่อตั้งปี .....?


-
5. การปกครองท้องถิ่น มีอะไรบ้าง ..... ( ให้ระวังตัวหลอกที่เค้าจะเอามาใช้ออกข้อสอบ )


-
6. ค.ต.ส. คือชื่อย่อ ของหน่วยงานอะไร


-
7. ประเทศใดบ้างที่เป็น "รัฐเดี่ยว" ... ให้จำรัฐรวม ไว้ด้วย


-
8. คณะมนตรีความมั่นคงถาวร แห่งองค์การสหประชาชาติ ( BIG 5 ) ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง ....


-
9. ข้อใดกล่าวถึงนายปรีดี พนมยงค์ ได้ถูกต้อง (ต้องไปอ่านประวัติเบื้องต้น ของท่านอาจารย์ปรีดี มาพอสังเขป )


-
10. นโยบาย 4 ป. ของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในสมัยที่ขึ้นมาเป็น นายกฯ ใหม่ๆ คือ .....?


-
11. สำนักงานเลขาธิการอาเซียน อยู่ที่ ประเทศใด .....?


-
12. รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ของปีนี้ (2549) คือใคร ...... ? (ควรจะจำของปี 2550 ไว้ด้วย)


-
13. การประชุม อาเซียน ปี 2006 จัดที่ไหน (ให้ติดตามของปี 2007 ด้วย )


-
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ ..... ?


-
15. การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบแรกของไทย.......?


-
16. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดำรงตำแหน่งอะไร ใน ครม. ชุด สุรยุทธ์ จุลานนท์...?

(หมายถึงสมัยที่ยังมีตำแหน่งน่ะ)


-
17. กระทรวงที่เกิดใหม่หลังการปฏิรูปกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2545 มีกระทรวงไรบ้าง


-

18. พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานใดที่เกิดมาใหม่


-
19. เขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำน่าน คือเขื่อน...?


-
20. ประเทศที่โปร่งใส มากที่สุดในโลก (หมายถึงว่ามีภาวะการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลก จากการสำรวจมาเลย คือประเทศ...) ใบ้ให้ว่าอยุ่แถว ยุโรป


-
21. ประเทศใด ที่ใช้ดัชนีวัดความสุข เป็นพื้นฐานของประเทศ (เอาประเทศแรกที่ใช้ก่อนเลยนะ)


-
22. กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดกี่เขต


-
23.องค์กรอิสระตาม รธน.2540 ที่ปัจจุบันขณะนี้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ (หมายถึงในสมัยที่เริ่มมีการปฏิวัติใหม่ๆ )


-
24. การจัดทำแผน(อะไรซักอย่างของราชการ) มีระยะเวลาดำเนินแผน กี่ปี


-
25. ประธาน กกต. คือใคร (ในสมัย ช่วงหลังรัฐประหารใหม่ๆ)


-
26. เลขาธิการ องค์การสหประชาชาติที่เป็นชาวชาวเอเชีย คนแรก คือ .... เป็นชาว ......? (บังคับจำ ข้อนี้ ออกเกือบทุกปี)


-
27. กล่าวถึง นาย บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ คนปัจจุบัน (ไปอ่านประวัติของเค้ามา และจำด้วยว่า ที่มาในการขึ้นมาเป็นเลขาธิการของ เค้า มาจากอะไร ) และช่วงนั้น มีบุคคลสำคัญ ที่เราควรรู้จักเพิ่มมั้ย ที่จะเข้าไปชิงตำแหน่ง เลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ ในตอนนั้นด้วย ....


-
28. นายกที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในช่วง พ.ศ. 2475-2500 ( ต้องไปอ่านประวัตินายก ฯ ช่วงวาระดำรงตำแหน่ง มาอย่างละเอียดพอสมควร )


-
29. รัฐธรรมนูญที่มีการใช้ยาวนานต่อเนื่องมากที่สุด เป็นฉบับ พ.ศ. อะไร (ต้องจำ)


-
30. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 49 มีกี่มาตรา ( ฉบับที่เค้าให้ใช้ก่อน สมัยที่ทำรัฐประหารใหม่ๆเลย )


-
40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติ และรัฐประหาร (หาถึงข้อแตกต่างของทั้ง 2 อันนี้ )


-
41. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ หลักคุณธรรม ( เป็นเรื่องด้าน บริหารรัฐกิจ เกี่ยวกับคุณธรรมในการบริหาร อันนี้ข้อสอบใช้ เซนส์ เหมือนกันในชอยส์ให้ อ่านดีดี จะตอบได้ )


-
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด อนุรักษ์นิยม


-

43. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในทางรัฐศาสตร์แล้วถือว่าเป็นการกระทำแบบใด


-
44. ผู้นำกลุ่ม อัลกอ อิดะห์ คือ ใคร ...... (ง่ายมาก)


-
45. ชาตินิยม แนวคิดนี้เกิดความนิยมและจริงจังในสมัยนายกฯ ท่านใด ?


-
46. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ของอังกฤษ (เป็นเรื่องของการเมืองของประเทศสหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ น้องต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองอังกฤษบ้าง อาทิ นายกฯ พรรคการเมือง ระบบรัฐสภา ระบบการปกครอง บริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น)


-
47. ตาม รธน. ฉบับ 2540 กำหนดไว้ว่า เรื่อง สส.-สว. อย่างไรบ้าง (บังคับจำ)


-
48. ผู้นำ มาเลเซีย ที่อยู่นานที่สุดหลังจาก มาเลเซีย ได้รับเอกราช จากอังกฤษ คือ


-
49. องค์กรที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบัน ของกลุ่มชาวมุสลิม (บังคับจำ เพราะยังน่าออก ชื่อเหมือน รายการเพลงแกรมมี่ ช่อง 5 ตอนบ่ายๆ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์)


-
50. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศพม่า ( บังคับให้อ่านมาเพิ่ม เพราะเรื่องของพม่า ยังคงน่าสนใจอยู่ทุกปี ให้ไปอ่านความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพม่า มาเพิ่มเติม ถึงระบบการปกครอง ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยสังเขป)


-
51. ผู้นำของ กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ คือ .......? (บังคับจำ)


-
52. อะไรที่ ไม่เคยมีในสมัยรัชกาลที่ 5 (หมายความว่า เค้าจะให้ชอยส์มา และถามว่า เหตุการณ์ใด ไม่ได้เกินขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อันนี้ ก็ต้องไปจำมาเพิ่ม และจำให้ดีดี )


-
53. ข้อมูลใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์


-
54. ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย มี่กี่จังหวัด(คน) ( ข้อนี้แอบหลอกนะ อ่านโจทย์ดีดี )


-
55. หลักการที่สำคัญ ของการบริหารรัฐกิจ


-
56. Public Administration เป็นนโยบายที่มีแนวคิดพื้นฐานสำคัญมาจากใคร


-
57. การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันในเรื่องใด (อันนี้ น้องต้องวิเคราะห์ชอยส์ให้ดีดี เพราะเค้าจะให้มาเปรียบเทียบ และต้องอ่านให้ละเอียด เพราะการข้อสอบแนวนี้ เป็นข้อสอบเล่นคำ)


-
58. ใครไม่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในสภานิติบัญญัติ จากตัวแทนพรรคต่างๆ (หมายถึงในสมัยที่รัฐประหารใหม่ๆ)


-
59. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9มีหลักอะไรบ้าง (น่าออกมาก)
-

60. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน (ข้อสอบจะออกเป็นชื่อหน่วยงานของรัฐ และกล่าวถึง ลักษณะของหน่วยงานนั้นๆ ให้ดูว่า ข้อใด ที่มันจับคู่มาผิด)


-
61.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับองค์กรต่อไปนี้ ( คล้ายๆ กับข้อข้างบน เค้าจะให้ ชื่อองค์กรมา และให้ลักษณะองค์กรมาด้วย ต้องอ่านดีดี เน้น พวกองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงอ่ะ เช่น apec / asean / opec ไรพวกนี้ )


-
62. Forwad Engagement เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีคนใด ( ให้จำ นโยบายเด่นๆ ของนายกฯ แต่ละคน ในแต่ละสมัยที่เค้าขึ้นดำรงตำแหน่งด้วย ตัวอย่าง นโยบาย เปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนามการค้า เป็นของ นายกชาติชาย ชุณหะวัณ )


-
63. ARF (ข้อนี้พี่จำได้ไม่เสถียร แต่อารมณ์ประมาณว่า ข้อนี้แบบ ถามเป็นเชิง ข่าว มากๆๆ เค้าถามประมาณว่า อัตราการพัฒนา อะไรซะอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ขึ้นมากี่เปอร์เซนต์ และชอยส์ ให้มาเป็นเปอร์เซนต์เลยน้อง ข้อนี้ ความจำมากๆๆ ดังนั้น น้องก็ต้องมีความรู้ด้านเศรษฐกิจการเมือง เบื้องต้นด้วย ตามข่าวเยอะๆ พวกเรื่อง GDP GNP อัตราการเจริญเติบโตต่างๆ และรวมไปถึงเรื่อง ของ SMEs อันนี้ ควรจำอย่างแรง )


-
64. หน่วยงานใดสังกัดกระทรวงยุติธรรมบ้าง


-
65. ข้อใดเป็นองค์กรอิสระ (ถ้าออก ข้อนี้ ต้องอ่านดีดี มี ตัวหลอก )


-
66. รูปแบบใดไม่ใช่รัฐสภา


-
67. FTA ( บังคับจำ เรื่องของการค้าเสรี ให้จำมาเลยว่า ไทย เราทำ FTA กับประเทศไรบ้าง และแต่ละประเทศ มีสาระสำคัญการทำ FTA ในเรื่องใด)


-
68. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อบจ. (ข้อนี้จะออกแนววิเคราะห์ ก้อต้องอ่านชอยส์ดีดี)

-
69. อำนาจอธิปไตย(นี้เป็นช้อยส์นะ) เขาถามอะไรไม่รู้อะเกี่ยวกับท้องถิ่นอะ (พี่จำได้คร่าวๆ ว่า เค้าจะถามประมาณวิเคราะห์ ให้เราวิเคราะห์ชอยส์ว่า ข้อใดเป็นการแสดงถึงการใช้อำนาจอธิปไตย ในระดับท้องถิ่นได้เด่นชัดที่สุด ข้อนี้ ต้อง เปรียบเทียบและวิเคราะห์ดีดีจ้า)


-
70. รางวัลข้าราชการพลเรือน คือรางวัลอะไร .....? ( น้องจำได้แค่ว่า สัญลักษณ์ ของระบบราชการ คืออะไร ที่เราเห็นอยุ่บ่อยๆ ก็ได้แล้ว แต่ก็ควรอ่านเพิ่มเติมนะ เรื่องเกี่ยวกับระบบราชการอ่ะ )

-

********

-

ต่อไปนี้คือข้อสอบ อัตนัย (เรียงความ) ของแต่ละสาขา ...ต้องลองฝึกไปทำ ฝึกเขียนเยอะๆ จะได้คล่อง และจัดลำดับความคิดให้ดีด้วย มีเหตุผล น่าเชื่อถือ

-

สาขาการเมืองการปกครอง

คำถาม : ที่กล่าวว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติ ท่านเข้าใจว่าอย่างไร อุดมการณ์ประชาธิปไตย สอดคล้องกับสถาบันทั้ง สาม หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย

-

สาขาการระหว่างประเทศ

คำถาม : จากเหตุการณ์รัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างไร ในสายตาชาวโลก..... เกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

-

สาขาบริหารรัฐกิจ

คำถาม : จงอธิบายความแตกต่างและความสัมพันธ์ ของระบบบริหารรัฐกิจ กับ บริหารธุรกิจ

-

update ณ วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 2.21 pm

-

ผู้รวบรวม

- - - - - - -

.

.

HIM_Singhadang#59 และ ARM_Singhadang#59

.

และขอขอบคุณ PARK_Singhadang#59 สำหรับแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
edit @ 2007/08/15 11:36:22

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุนพี่มากนะคะbig smile
#63 by แนน (103.7.57.18|182.52.252.33) At 2013-06-20 11:02,
sadsadas
#62 by sadsad (103.7.57.18|171.100.83.32) At 2013-05-18 13:13,
ขอบคุณค่ะ เป็นแนวทางดีมากค่ะbig smile open-mounthed smile
#61 by ปูน (103.7.57.18|1.4.130.95) At 2012-10-12 12:49,
ขอบขุนมากนะค่ะ สำหรับข้อสอบ แต่ดูแร้วมันยากจิงๆ ค่ะ ยอมรับเลยสำหรับคนที่สอบ มธ.ติด พี่เจ๋งจิงค่ะ ทำยังงัยถึงจะสอบติดได้ล่ะค่ะเนี้ย โง่สังคมมากเลยค่ะ !!  sad smile sad smile
#60 by aoy (103.7.57.18|180.180.35.112) At 2012-05-23 21:56,
วันที่ 29 นี้จะสอบแล้วค่ะ
ทีแรกตั้งใจมาก แต่สอบที่ไหนก็ไม่ติด (รัฐศาสตร์นะ) ตอนนี้เริ่มท้อแล้ว...อยากเรียนมธ จริงๆนะ
#59 by มะนาว (182.52.29.85) At 2011-12-22 15:39,
แล้วสอบตรงปีนี้ สาขาการเมืองการปกครองควรจะอ่านเรื่องอะไรมากๆหรอคับbig smile
#58 by tong (61.19.60.58) At 2011-10-23 14:38,
แล้วสอบตรงปีนี้ สาขาการเมืองการปกครองควรจะอ่านเรื่องอะไรมากๆหรอคับbig smile
#57 by tong (61.19.60.58) At 2011-10-23 14:37,
ถึงข้อสอบจะเป็นไงแต่ใจเราก็รักเสมอเลิฟยูรัฐศาสตร์คือชีวิตของเราbig smile
#56 by จักรวาล (49.228.47.236) At 2011-10-02 13:07,
ขอบคุณมากๆค่ะ :)
#55 by อุ (110.49.146.20) At 2011-08-21 19:34,
ขอบคุณพี่ๆมากครับ อยากรู้คำตอบจะดูได้ที่ไหนครับพี่จะเอามาตรวจเวลาทำเสร็จนะ
#54 by nop (1.47.100.37) At 2011-05-01 13:56,
เรียนรัฐศาสตร์นี่มันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ? มันจะมีแบบเรียนด้วยทำงานด้วยไหมคะ คือที่บ้านมะค่อยอยากให้เรียนอ่าค่ะแต่นู๋อยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ขอคำแนะนำด้วยนะคะ
syn_syndy@hotmail.comsurprised smile surprised smile
#53 by นู๋ซิน (180.180.182.128) At 2010-12-16 12:32,
คำถามมีทั้งยากและง่ายเลยอ่ะopen-mounthed smile
#52 by เด็กม.4 (111.84.88.15) At 2010-10-13 16:57,
ขอบคุณมากนะคะ สำหรับแนวข้อสอบที่พี่ๆนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างbig smile

แต่ทำไมมันยากอย่างนี้อ่ะ

แต่อายก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะconfused smile
#51 by Eye (223.206.197.125) At 2010-10-09 11:23,
..............รัยหว่ายากสุดๆ.............
#50 by (118.175.12.187) At 2010-06-23 14:51,
<a href="http://llsbqocugnslxbp.com">eaikbqigoeekqnk</a> http://lrppaccetotefot.com [url=http://xruzyonephnzjhh.com]wwufmutwqilayka[/url]
#49 by yzjnugymua (94.102.52.87) At 2010-06-14 07:23,
<a href="http://jlistgnxaoxhuay.com">eojojsckzurcqpx</a> http://kowrnwnnamipghn.com [url=http://kjaijkcoeteclyd.com]rkuppctminyayth[/url]
#48 by ijvwmdforn (94.102.52.87) At 2010-06-10 20:51,
พี่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ =]]big smile
#47 by micky_kibom (117.47.91.15) At 2010-06-03 20:31,
#46 by (125.27.212.114) At 2010-04-16 23:36,
อยากได้คำตอบคับ

y.od.saphon@hotmail.com

ขอบคุนคับ
#45 by (113.53.143.111) At 2010-02-27 19:34,
ดีมากเลยที่บอกแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีคำตอบให้ด้วย
#44 by (202.29.22.246) At 2010-01-31 12:44,
ทำไมพี่เก่งจัง ปลื้มสุดดดดดดbig smile
#43 by น.ส แก้วมณี ครสิงห์ (202.143.139.227) At 2010-01-27 09:42,
ขอบคุณมากนะค่ะ

หวังว่าจะมีเว็บไซต์ที่ดีๆแบบนี้อีกนะคะ

binla_o_o@hotmail.com
#42 by ภูมิใจ (119.31.11.159) At 2009-11-14 20:41,
อยากได้ข้อสอบรับตรงของธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ
ของ 3ปีย้อนหลัง คัยก้อได้ช่วยหน่อยค่ะ
ส่งไห้ด้วยน๊า ขอบคุ๊นมากๆค่ะ

Devilprincess_nukung@hotmail.com
#41 by (58.147.8.81) At 2009-11-12 11:09,
ขอบคุณนะsurprised smile
#40 by น้ำเมา (110.49.174.135) At 2009-11-01 21:33,
Thanks you for that :]]
It's very helpful. I really wanna study IR major. please, wish me luck!
#39 by TangTay (125.26.111.25) At 2009-10-18 21:41,
พี่ค๊าแอดเมลไปแล้วน้าค่ะ

อยากหั้ยติวหั้ยจังเลย

^^
#38 by Bream (125.25.173.141) At 2009-10-07 19:07,
ใครก็ได้ ช่วยผมหน่อยได้ไหม ผมอยากได้ข้อสอบและเฉลย 2 ปีย้อนหลัง สอบเอนตรงม.ธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิชาการระหว่างประเทศ ช่วยส่งมาให้ผมหน่อยนะครับอยากได้จริงๆ
nakamura-celtic@hotmail.com
#37 by นากามูระ (114.128.74.108) At 2009-09-30 20:48,
อยากเรียนรัฐศาสตร์มากครับ
แต่สอบตรงเกรดไม่ถึง
รอแอดได้อย่างเดียวงั้นซินะเรา

#36 by tongz (202.149.25.234) At 2009-09-20 03:03,
ขอเฉลย70ข้อนี้ด้วยได้มั้ยคะ
#35 by ออน (112.142.51.53) At 2009-09-07 16:23,
สุดยอดอ่านแล้วแทบซุดเลยใครทำว่ะเนี้ยไม่รู้สักข้อเครียดembarrassed sad smile
#34 by พร (61.7.134.208) At 2009-08-27 12:34,
สุดยอดอ่านแล้วแทบซุดเลยใครทำว่ะเนี้ยไม่รู้สักข้อเครียดembarrassed sad smile
#33 by พร (61.7.134.208) At 2009-08-27 12:30,
มีข๊อง51มั้ยอะ
#32 by 55+ (115.67.4.255) At 2009-07-13 21:11,
พี่ๆๆครับ ช่วยผมหน่อยนะ ครับ ผม อยากเรียนรัฐศาตร์ ธรรมศาตร์ ครับ ผม ชื่อ ฟาร์ครับ อยากเรียนมากๆๆ อยากได้เมลล์รุ่นพี่ที่ แนะนำผมได้ อ่ะครับ ช่วยผมหน่อยนะ ครับ step_punK@hotmail.com 0824830977
#31 by (119.42.86.141) At 2009-07-12 14:19,
5555555+ไม่รู้เลยว่าเขาถามอะไรเพราะไม่ได้อ่าน555555555+
#30 by ........ (124.121.143.214) At 2009-07-09 21:08,
ขอบคุณมากๆค่ะ
#29 by MarineGirl (118.174.128.32) At 2009-07-08 21:18,
ยากมากเลย โครตกว้เงอ่ะ

#28 by (202.129.29.80) At 2009-07-03 09:31,
เหอๆๆ จาทำได้มะเนี่ย --'
* เครียดได้อีก แ ง่ๆ
#27 by i♥ME (118.174.8.233) At 2009-06-30 18:02,
หนูอยากเรียนสาขาการปกครองคะทำไงดี
#26 by น.ส.จำรัส ทองใบ (117.47.51.8) At 2009-06-24 16:26,
โห คำถามของ irสุดยอดเลยคัยทำได้นิ
#25 by (114.128.172.163) At 2008-10-03 15:50,
พี่จ่าอยากทราบว่า ข้อสอบมี 5 วิชาหลักไม่คะ หรือมีแค่ที่กล่าวมานั้น หรือสอบเฉพาะเหตุการณ์ทั่วไปในปัจจุบันคะ
#24 by นานา (61.7.240.22) At 2008-08-18 15:09,
พี่คับๆๆ ช่วยกับผมหน่อยว่า เรื่องเนี้ยะที่พี่ๆเอาลงในเว็ปว่า [UPDATE] : แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 ( รุ่นล่าสุดที่ผ่านมา )
อันเนี้ยะอยากรู้ว่าพี่ๆเอาลงก่อนหรือหลังสอบปี 50 คับ อ้อแล้วพี่ๆจะมีแนวข้อสอบของปี 51 อีกไหม ตอบมอสด้วยนะคับ 0845011461 ถ้าพี่ๆสิงห์แดง ใจดีก็ต้องโทรมา แปปหนึ่งนะ mosza_montfort_053@hotmail.com
#23 by มอส (117.47.220.85) At 2008-06-28 16:22,
ดีจังเลยนะค่ะจะดายเป็นแนวให้หนูดายทัมขอบคุณค่ะ
#22 by แพร (125.26.146.43) At 2008-04-25 17:23,
ขอบคุณค่ะ

ที่ให้แนวข้อสอบ

หนูไม่เคว้ง...แล้ววววววววววopen-mounthed smile
#21 by *//pom//** (61.91.162.48) At 2007-11-07 00:41,
ข้อ 17มี ห้า หรือ หก กระทรวงครับ
#20 by ต้อม (124.121.112.36) At 2007-11-06 12:27,
ขอบคุณมากค่ะ
#19 by เนย์ (125.24.49.132) At 2007-10-08 12:13,
#18 by เนย์ (125.24.49.132) At 2007-10-08 12:13,
ขอบคุณนะคะ

ดีมากๆ เลย
#17 by ปลาย (58.9.179.150) At 2007-10-02 14:28,
ดูเฉลยได้ที่ไหนล่ะ
#16 by neung (203.146.11.154) At 2007-09-21 12:06,
ข้อสอบที่จะสอบปีนี้ใช่มั้ยคะ
ถ้าใช่ดีเลย
#15 by เม (61.91.164.62) At 2007-09-19 17:38,
มีนะ

แต่พี่ กับเพื่อนๆ ลงความเห็นกันว่า

อยากให้น้องๆ ได้ลองไปขวนขวาย หาข้อมูลด้วยตนเองบ้าง เพื่อจะได้ฝึกให้น้องรู้จักสืบค้นข้อมูลตามที่ตนต้องการ และยังช่วยให้น้องจดจำได้ดีและด้วยตนเอง

หากข้อไหนน้องสงสัย มีข้อข้องใจ น้องสามารถมาตั้งคำถาม ในบลอกนี้ได้ตลอด ในช่วงระยะนี้ พี่ จะเข้ามาเช็คอยู่เรื่อยๆ หรือถ้าไม่สะดวก น้องสามารถ e-mail มาถาม หรือ หากพบเจอกันใน msn และพี่ๆ สะดวก ยินดีจะตอบในทุกคำถามที่น้องสงสัย

ลองแอดมาได้ที่

พี่ ฮิม : himalaya_13@hotmail.com
พี่อาร์ม : nico_las42@hotmail.com#14 by [[ himalaya ]] At 2007-08-25 02:52,

H I M @ L A Y @
View full profile